Höjd moms på reparationer motarbetar övergången till en cirkulär ekonomi!

Nu i april höjdes momsen på reparationer av skor, kläder och cyklar från 6% till 12%, detta mindre än ett år efter att en enig riksdag beslutade att sänka momsen.  Höjningen har mött kritik från flera håll, bland annat från Handels­anställdas förbund, miljöorganisationer och företrädare för den cirkulära ekonomin. 

En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända och återvinna material och resurser i stället för att ständigt producera nya. En central del av detta är att reparera och återanvända produkter i motsats till att kasta dem och köpa nya. Genom att höja momsen på reparationer, vilket gör att det blir dyrare att reparera produkter, riskerar vi att undergräva denna viktiga del av den cirkulära ekonomin.Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top