Cirkulär konsumtion för hållbarhet

Om man jämför cirkulär ekonomi med linjär ekonomi, som varit dominerande sedan industrialiseringen, så handlar det om att frikoppla den ekonomiska tillväxten från en ökad användning av naturresurser. I stället för att tillverka, köpa och slänga så utnyttjar man och återanvänder det som tillverkats så länge det går. När det inte längre går, återvinns det inom giftfria och resurseffektiva kretslopp. Det som tidigare betraktats som skräp blir i stället en resurs inom dessa slutna kretslopp. Read More

cirkulär ekonomi

Det alla framgångsrika företag har gemensamt är att de förstår värdet av kundlojalitet. Lojala kunder förstår värdet av dina produkter och är därför inte lika priskänsliga. Lojala kunder berättar för andra om positiva erfarenheter av ditt varumärke. Och lojala kunder återkommer för att handla av dig.
Att förtjäna kundens lojalitet kräver förståelse för deras behov. Det kräver engagemang och omsorg under hela kundresan för att säkerställa and kunden känner sig sedd, uppskattad och förstådd.
Idag vet vi att kundernas behov präglas allt starkare av en ökad medvetenhet om hållbarhet.Read More

cirkulär ekonomi

 Ja, det går absolut att tjäna pengar på att era varor handlas second hand! Vår helhetslösning integrerar direkt i er befintliga webshop och ger er ägarskap över second hand-handeln. Med vår Resale Calculator ser du hur second hand kan öka omsättningen och lönsamheten!Read More

Höjd moms på reparationer motarbetar övergången till en cirkulär ekonomi!

Nu i april höjdes momsen på reparationer av skor, kläder och cyklar från 6% till 12%, detta mindre än ett år efter att en enig riksdag beslutade att sänka momsen.  Höjningen har mött kritik från flera håll, bland annat från Handels­anställdas förbund, miljöorganisationer och företrädare för den cirkulära ekonomin. 
En cirkulär ekonomi bygger på att återanvända och återvinna material och resurser i stället för att ständigt producera nya. En central del av detta är att reparera och återanvända produkter i motsats till att kasta dem och köpa nya. Genom att höja momsen på reparationer, vilket gör att det blir dyrare att reparera produkter, riskerar vi att undergräva denna viktiga del av den cirkulära ekonomin.Read More

reparation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top