Cirkulär konsumtion för hållbarhet

cirkulär ekonomi

Om man jämför cirkulär ekonomi med linjär ekonomi, som varit dominerande sedan industrialiseringen, så handlar det om att frikoppla den ekonomiska tillväxten från en ökad användning av naturresurser. I stället för att tillverka, köpa och slänga så utnyttjar man och återanvänder det som tillverkats så länge det går. När det inte längre går, återvinns det inom giftfria och resurseffektiva kretslopp. Det som tidigare betraktats som skräp blir i stället en resurs inom dessa slutna kretslopp. Read More

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top